Mentorprogram för framtidens fotboll

Under våren 2019 inledde Lennart Johansson Foundation och Novare Leadership Academy arbetet med ett mentorprogram för framtidens fotboll. Initiativet utvecklades tillsammans med Lennart Johansson innan hans bortgång, och genomförs nu som en hyllning till Lennarts vision. Några ord från Lennart:

”Fotbollen, som är världens största sport, svärtas idag ner av korruption, fixade matcher och andra oegentligheter. Vi måste tillsammans se till att pengarna går till fotbollens bästa och att publiken får valuta!”

Därför uppmanar jag er nu att sluta upp och engagera er i det här initiativet som syftar till att främja ett gott framtida ledarskap inom vår bransch!

Kom och möt mig och andra tongivande profiler inom fotbollen men också ledare inom näringslivet och akademin för att tillsammans diskutera och få nya perspektiv på hur vi driver vår affär och skapar en modern kultur med fokus på demokrati, jämlikhet och anti-korruption!”

Till minne av
Lennart Johansson
Fd. Vice hedersordförande Fifa & Hederspresident Uefa
1929-2019